Identiteit

Als je naar De Meerwaarde toe komt, zie je al snel ergens ons logo. Een veelkleurig logo met jonge mensen in ontwikkeling. Met onderaan de pay-off ‘Geloof in elk Talent!’. 

Dit logo vertelt al veel over onze identiteit. Het eerste springt er eigenlijk voor iedereen heel duidelijk uit: We geloven in de MEERwaarde van mensen. Zoals de pay-off ook duidelijk maakt: geloof in elk talent. We geloven in de MEERwaarde van leerlingen, en in hun talenten. We geloven in de MEERwaarde van collega’s, en ook in hun talenten.


Wat maakt dat we zo durven geloven in het talent van leerlingen? En dat we elke leerling en elke collega willen zien en hun stem willen horen? Als christelijke school geloven we dat er MEER is! We geloven dat we ons talent ontvangen hebben. Ons GELOOF in elk talent van leerlingen en collega’s wordt geïnspireerd door wat we zelf ook mogen ontvangen van God: ons bestaan inclusief al onze talenten. We worden uitgenodigd met Hem te leven en te wandelen.

Het (horizontale) ‘Geloof in elk Talent’ tussen mensen, leerlingen en collega’s is gebaseerd op, wordt gevoed en geïnspireerd door alles wat we zelf aan geloof, hoop en liefde van God mogen ontvangen (dat laatste zou je dan verticaal kunnen noemen). De horizontale lijn samen met de verticale lijn maakt samen een kruis, wat ook het symbool is van het christelijk geloof.

Lees meer over onze identiteit

Gesprekskaart identiteit

 

 

Lees hier meer over onze naam en ons logo