Wie zijn wij?

De Meerwaarde is een protestants-christelijke school. Het zichtbare en voelbare christelijke karakter van de school resulteert erin dat leerlingen weten wat het christelijk geloof betekent voor hen en de mensen om hen heen. Aan de houding van directie, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel is de christelijke levensovertuiging zichtbaar.

Op deze pagina vindt u heel veel informatie over onze school zoals:

  1. Handig ABC over De Meerwaarde
  2. Jaarkalender
  3. Lestijden en Vakanties
  4. Wekelijkse nieuwsbrief > MEERweten
  5. Ons onderwijs
  6. Contactgegevens
  7. Vraag en antwoord

en veel meer...